Skontaktujemy się
z Tobą

Wypełnij formularz
- skontaktujemy się z Tobą
w ciągu 24 godzin.

Bezpłatna
prezentacja

Podczas rozmowy Konsultant
omówi działanie i możliwości
programu

Zapytaj o szczegóły oferty!

Zapytaj o szczegóły oferty!

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności, której treść dostępna jest tutaj. Dane osobowe podane przez Państwo będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania ww. produktu, a jeśli udzielili Państwo określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, będziemy przetwarzać Państwa dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com.

* Dane dotyczące nazwy organizacji oraz stanowiska pomogą nam w przygotowaniu dla Państwa oferty produktowej.

Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o.

ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
tel. (22) 535 80 00
fax (22) 535 80 01
NIP: 583-001-89-31
Regon: 190610277
nr rej BDO: 000110936
KRS:0000709879
Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy
Wydział XII Gospodarczy

Kontakt telefoniczny

801 04 45 45
(22) 535 88 00

Social Media

Dołącz do nas

Zobacz wszystkie produkty LEX na LEX.pl